Nytt styre, ökar det klyftorna ytterligare? Högre pension för pensionärer?

Att Sverige efter månader av sandlådekastande politiker har en ”ny” regering har nog inte någon klarat av att undgå, men hur kommer den att påverka oss privatpersoner, vår ekonomi och de som behöver låna pengar direkt?

Detta är egentligen en fråga omöjlig att svara på utan man måste som med allt annat jämföras individ för individ. En sak som är säker är att Sverige som land och som ekonomi behöver byggas på att vi är ett land där alla behöver hjälpa till för att se till att Sverige fungerar. Det är omöjligt att bygga ett hållbart ekonomiskt samhälle där många inte arbetar eller vill arbeta. Sveriges ekonomi kommer på sikt inte att klara att de som arbetar även ska försörja alla de som inte kan eller vill arbeta, ett samhälle byggt på dessa premmisser kommer förr eller senare att kraschlanda.

Vad är då lösningen? Ja om det även vore så enkelt så hade frågan redan lösts (får vi hoppas) av våra politiker. Tyvärr så ökar klyftorna i samhället och inte minst p.g.a av sämre ekonomiska förhållanden, bristande utbildning, bidragsfusk som kulturella förhållanden m.m. Här måste man helt enkelt som individ ta personligt ansvar för sig själv och sin familj ihop med att regeringspartierna nu verkligen måste bli tuffare, börja att ställa krav och framförallt öppnar ögonen för den verklighet som många också lever i. Om man fortsätter på samma vis och fortsätter att göra de kardinalfel som man nu gjort år ut och år in så kommer det enbart fortsatt att öka klyftorna i samhället, INTE att minska dom, så att göra om och att göra rätt är vad som gäller.

Lösningar och att handla rätt är inte alltid lätt, tuffa som hårda beslut krävs men man måste VÅGA att ta dessa beslut för att klyftorna i samhället ska minska och inte enbart fortsatt öka. Ett samhällsproblem blir inte mindre eller försvinner inte bara för att man inte törs höja frågan. Man måste våga att säga som det är genom att lägga upp problemen på bordet (även om de inte är mysiga eller gulliga), diskutera och komma till en hållbar lösning. NU MÅSTE det vara slut på att man på svenskt manér hysschar och sopar problemen under mattan enbart för att vi är rädda att trampa någon på tårna, det gör inte problemen mindre verkliga för det utan kommer enbart att öka dom.

Högre pension för pensionärer ska vara en RIKTIG höjning!

För övrigt så läser vi att pensionärer ska få högre pension med någon hundralapp extra i månaden, ett stort jäkla hån är vad detta är. Våra pensionärer och mor som farföräldrar och deras föräldrar i sin tur som har sett till att bygga upp Sverige till vad det är idag betalar högre skatt %-mässigt sätt än vad vi arbetande gör. Oss veterligt så är Sverige det enda land i världen där pensionärer betalar högre skatt än vad arbetande människor gör, vilket jäkla hån!! Gör om och gör rätt även här regeringen, en hundralapp/månad, vad räcker det till? Högre pension med en tusenlapp/månad är vad våra pensionärer ska ha ÅTMINSTONE!

Högre pension för seniorer krävs
Pensionärer som varit med och byggt upp landet ska ha en stor del av kakan av Svensk välfärd.

Nytt år och nya nyårslöften

Så då är äntligen 2019 här. Ett nytt år innebär även nya nyårslöften för många människor. Är du en av dom? Ett nytt år innebär även nya möjligheter och nya äventyr.

Detsamma gäller det för många av oss när det gäller vår privatekonomi. Hur många av er (helt ärligt nu) gör en månadsbudget, hand upp?! Säkerligen inte så väldigt många. Det sägs ofta att alla som gör en kontinuerlig månadsbudget är de som redan lever med en liten marginal och där inte mycket får gå knas för att inte hela månadens ekonomi ska gå helt åt fanders. För många är det kanske så men långt ifrån alla som gör en månadsbudget lever på ytterst minimala marginaler.

Det sägs även ofta att det inte kanske är de stora inkomsterna du blir rik på utan dina små utgifter. Ett av våra ständigt bästa tips är att göra en budget. Det finns massor av gratismallar för månadsbudget att hitta online. Se över vad du kan göra för att både minska dina utgifter som att öka dina inkomster.

Nyårslöften som sparar pengar

Ett nytt år brukar som sagt ofta också innebära nya nyårslöften för många. Ett av de mest vanligt förekommande nyårslöften är att sluta röka eller snusa. Är du en av dom som ”lovat” detta? Här har du nu läget att få ett sundare leverne och att spara massor av tusenlappar i månaden som om året. Faktum är att just sluta röka och att sluta snusa (förutom att din hälsa är viktigast av allt) är några av de saker som gör att du kan spara mest slantar i månaden som en vanlig ”Svensson”.

En annan sak att göra på direkten nu under 2019 är att se över ditt elavtal.

Tjänsten Zmarta redovisade nyss att Svenska konsumenter betalade över en halv miljard kronor mer än vad de egentligen hade behövt till elbolagen under 2018. Detta då många konsumenter inte hade gjort ett aktivt val eller sett över vilket elbolag som de kan spara mest pengar hos. Om du som konsument inte gör något aktivt val så är det elnätsföretaget som hänvisar dig till en elleverantör. Genom detta så får du betala ett så kallat anvisat pris vilket ofta dyrare än andra avtal.

Så för att summera:

-Se över ditt elavtal.

-Jämför elavtal hos elbolagen.

-Gör ett aktivt val av vad för dig är bäst och billigast.

Så vänta inte med att se över ditt elavtal, gör det nu på en gång då det finns tusenlappar att spara!

Förtroendet för svenska banker ökar

SKI (Svenskt kvalitetsindex) har nyligen gjort en undersökning som visar att svenska privatkunders förtroende för traditionella banker ökar. Detta ökade förtroende för svenska banker ska bero på att man nu blivit betydligt bättre på att ge en personligare service än vad som varit tidigare.

Trots detta ökade förtroende och antalet flera nöjda kunder för svenska banker så ligger fortsatt nischade aktörer kvar i topp på SKI:s mätning.

Avanza har tex. för nionde året i rad Sveriges mest nöjda privatkunder (gäller kategorin sparande). I övrigt så har kundnöjdheten just i kategorin för sparande minskat i år i jämförelse med föregående år.

Inom kategorin bolån så är även privatkunderna något nöjdare än föregående år. Länsförsäkringar bank har antalet flest nöjda privatkunder och SBAB:s fastighetslån är vad företagskunder är mest nöjda med. Vad gäller privatlån så har ICA-banken antalet flest nöjda kunder.

Just inom kategorin privatlån så uppvisar storbanker som branschen i helhet klara förbättringar gentemot föregående år.

SKI genomförde denna mätning genom intervjuer med 5 037 personer under oktober/november 2018.

Hård konkurrens mellan alla banker – bra för dig som kund!

Även om det finns lång väg att vandra så är ändå siffrorna positiva. Man får som sagt hoppas på att mycket beror just på bättre personlig service och bättre personlig anpassning från bankernas sida gentemot kunderna.

Att nischade aktörer fortsatt är i topp på listan är också något av storbankerna att ta lärdom av. Även om undersökningen såklart inte ska ses som en allmän åsikt av hela befolkningen så är det ändå en fingervisning.

Med den stenhårda konkurrens som råder på den svenska bank och finansmarknaden så blir det allt viktigare för storbanker, nischade aktörer och långivare att utvecka sina tjänster mot individen. Detta om man i framtiden fortsatt vill locka nya kunder som behålla sina trogna stamkunder.

För oss som privatkunder så betyder det en öppnare marknad att kunna förhandla om bästa möjliga privata villkor men det betyder även att man som privatperson behöver bli än bättre på att jämföra alla aktörer på marknaden.

 

Låna pengar direkt-bankerna nyanställer

Svenska banker- inte bara när du behöver låna pengar direkt!

Att vi är i ett stort behov av att låna pengar direkt av de svenska bankerna har nog ingen missat. Vårt behov av bankernas tjänster gör nu även så att bankerna måste nyanställa arbetskraft.

Att bankerna mår som fisken i vattnet beror ju helt och hållet på oss kunder som inte alltför sällan även behöver låna pengar direkt av banken/bankerna. Att finna ny och duktig personal är inte heller alltid det lättaste och något som även de svenska storbankerna nu sliter med. Vad man nu har insett är att det finns en stor potential kunnig arbetskraft hos nyanlända invandrare i Sverige.

Enligt DN/Ekonomi så gjorde nyligen SBAB en enkätundersökning som uppvisar resultatet att nyanlända inte når jobben inom banksektorn i samma utsträckning som övriga. Enkätundersökningen ska även visa att många nyanlända inte tror sig ha rätt kompetens eller erfarenhet som behövs.

Av de som var klart kvalificerade för många av tjänsterna så var det många som inte visste hur eller vad de skulle göra för att kunna ansöka till tjänsterna.

 

Samarbete mellan bankerna

Swedbank, SBAB, Nordea, Handelsbanken, SEB, Danske Bank, Icabanken och Skandia har nu ingått ett samarbete där man tillsammans ska försöka att hitta nya vägar för nyanlända in i den alltjämnt växande banksektorn.

Just språkbarriären är en av de stora frågorna att kunna lösa för bankerna och för arbetsförmedlingen. Bankerna och AF som för övrigt ska ha ett ytterligare möte i januari där detta även ska diskuteras vidare.

Just invandrare är en allt större och växande grupp kunder för bankerna där det största behovet är att låna pengar direkt. Så frågan är såklart än viktigare för bankerna då man inte bara får ny integrerad arbetskraft men även ser möjligheterna till nya kunder.

Att den anställda även kan tala kundens språk om det skulle visa sig att språkbarriären skulle vara ett faktum är ju i sådana fall ytterligare en stor fördel för banken.

Låna pengar hos bank
Vårt behov av bankernas tjänster gör nu att bankerna riktar sig mot nyanlända för att nyanställa arbetskraft.

Det finns ju även många som inte söker arbete på banken utan som istället behöver låna pengar direkt.

Hur ska man tänka om man är i denna situation? Först och främst så behöver man vara helt övertygad om att också faktiskt verkligen behöver låna pengar. Ett lån är alltid något som ska kunna avbetalas. Många är i en situation där man inte kan få ta eller höja ett lån hos någon av de traditionella bankerna.

Det har öppnat upp en djungel av aktörer av övriga långivare på marknaden. Om du själv skulle vara i denna sits att det är en annan långivare och aktör som är ditt bästa val så finns det som sagt saker att först tänka på.

-Jämför aktörer och se vart du kan få bästa villkor och bäst effektiv ränta.

-Skicka inte in flera ansökningar till flera olika aktörer samtidigt, detta kommer inte att öka dina chanser till att få låna pengar direkt utan snarare så försämrar det dina möjligheter.

-Låna enbart pengar om det ett absolut måste. Ett lån ska vara en lösning på en tillfällig, ofta akut situation. Du behöver kunna se att din ekonomi kommer att bli förbättrad längre fram.

Vi rekommenderar!

Är det lån hos en annan aktör än hos övriga traditionella banker som gäller för dig när du vill ansöka om att låna pengar så rekommenderar vi L´EASY.

Hos L´EASY kan du låna upp till 50.000 kr till en ränta mellan 9,9 % och 21,6 %. Du lånar även pengar direkt på dina enga villkor:

  • L´EASY bryr sig inte om vad du vill använda pengarna till.
  • De sätter in pengarna snabbt och smidigt på ditt konto.
  • Du ansöker online.
  • Du bestämmer själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp.

Du ansöker hos L´EASY via annonsen nedan.

 

Jämför räntor

Det kanske kan låta självklart för många men för många andra är det tyvärr inte det, vad då? Jo såklart att jämföra lån, banker och långivares räntor för ditt lån.

Idag råder det en helt annan marknad än vad som var gällande tidigare. Idag har du möjlighet att förhandla med banken för att försöka få bästa möjliga ränta. Då det idag är tillåtet med så många aktörer på marknaden så skapar det även en situation där banker och långivare slåss om att få ha just dig som kund, utnyttja det: jämför lån och förhandla med bankerna.

Vad är det värsta som kan hända? Exakt, att banken säger nej. Skulle det vara så att banken erbjuder en ränta som du inte är riktigt nöjd med, gå vidare och se om du kan få ett bättre erbjudande gällande ränta hos annan långivare. Som alltid, hoppa inte på första bästa erbjudande utan försök ha lite is i magen och se över hela marknaden och vad som är möjligt för dig, på så vis kan du sänka din lånekostnad och du sparar pengar.

Låna pengar
Jämför lån och räntor, det är en av de bästa besparingar du kan göra när du behöver låna pengar.