Förtroendet för svenska banker ökar

SKI (Svenskt kvalitetsindex) har nyligen gjort en undersökning som visar att svenska privatkunders förtroende för traditionella banker ökar. Detta ökade förtroende för svenska banker ska bero på att man nu blivit betydligt bättre på att ge en personligare service än vad som varit tidigare.

Trots detta ökade förtroende och antalet flera nöjda kunder för svenska banker så ligger fortsatt nischade aktörer kvar i topp på SKI:s mätning.

Avanza har tex. för nionde året i rad Sveriges mest nöjda privatkunder (gäller kategorin sparande). I övrigt så har kundnöjdheten just i kategorin för sparande minskat i år i jämförelse med föregående år.

Inom kategorin bolån så är även privatkunderna något nöjdare än föregående år. Länsförsäkringar bank har antalet flest nöjda privatkunder och SBAB:s fastighetslån är vad företagskunder är mest nöjda med. Vad gäller privatlån så har ICA-banken antalet flest nöjda kunder.

Just inom kategorin privatlån så uppvisar storbanker som branschen i helhet klara förbättringar gentemot föregående år.

SKI genomförde denna mätning genom intervjuer med 5 037 personer under oktober/november 2018.

Hård konkurrens mellan alla banker – bra för dig som kund!

Även om det finns lång väg att vandra så är ändå siffrorna positiva. Man får som sagt hoppas på att mycket beror just på bättre personlig service och bättre personlig anpassning från bankernas sida gentemot kunderna.

Att nischade aktörer fortsatt är i topp på listan är också något av storbankerna att ta lärdom av. Även om undersökningen såklart inte ska ses som en allmän åsikt av hela befolkningen så är det ändå en fingervisning.

Med den stenhårda konkurrens som råder på den svenska bank och finansmarknaden så blir det allt viktigare för storbanker, nischade aktörer och långivare att utvecka sina tjänster mot individen. Detta om man i framtiden fortsatt vill locka nya kunder som behålla sina trogna stamkunder.

För oss som privatkunder så betyder det en öppnare marknad att kunna förhandla om bästa möjliga privata villkor men det betyder även att man som privatperson behöver bli än bättre på att jämföra alla aktörer på marknaden.