Låna pengar direkt-bankerna nyanställer

Svenska banker- inte bara när du behöver låna pengar direkt!

Att vi är i ett stort behov av att låna pengar direkt av de svenska bankerna har nog ingen missat. Vårt behov av bankernas tjänster gör nu även så att bankerna måste nyanställa arbetskraft.

Att bankerna mår som fisken i vattnet beror ju helt och hållet på oss kunder som inte alltför sällan även behöver låna pengar direkt av banken/bankerna. Att finna ny och duktig personal är inte heller alltid det lättaste och något som även de svenska storbankerna nu sliter med. Vad man nu har insett är att det finns en stor potential kunnig arbetskraft hos nyanlända invandrare i Sverige.

Enligt DN/Ekonomi så gjorde nyligen SBAB en enkätundersökning som uppvisar resultatet att nyanlända inte når jobben inom banksektorn i samma utsträckning som övriga. Enkätundersökningen ska även visa att många nyanlända inte tror sig ha rätt kompetens eller erfarenhet som behövs.

Av de som var klart kvalificerade för många av tjänsterna så var det många som inte visste hur eller vad de skulle göra för att kunna ansöka till tjänsterna.

 

Samarbete mellan bankerna

Swedbank, SBAB, Nordea, Handelsbanken, SEB, Danske Bank, Icabanken och Skandia har nu ingått ett samarbete där man tillsammans ska försöka att hitta nya vägar för nyanlända in i den alltjämnt växande banksektorn.

Just språkbarriären är en av de stora frågorna att kunna lösa för bankerna och för arbetsförmedlingen. Bankerna och AF som för övrigt ska ha ett ytterligare möte i januari där detta även ska diskuteras vidare.

Just invandrare är en allt större och växande grupp kunder för bankerna där det största behovet är att låna pengar direkt. Så frågan är såklart än viktigare för bankerna då man inte bara får ny integrerad arbetskraft men även ser möjligheterna till nya kunder.

Att den anställda även kan tala kundens språk om det skulle visa sig att språkbarriären skulle vara ett faktum är ju i sådana fall ytterligare en stor fördel för banken.

Låna pengar hos bank
Vårt behov av bankernas tjänster gör nu att bankerna riktar sig mot nyanlända för att nyanställa arbetskraft.

Det finns ju även många som inte söker arbete på banken utan som istället behöver låna pengar direkt.

Hur ska man tänka om man är i denna situation? Först och främst så behöver man vara helt övertygad om att också faktiskt verkligen behöver låna pengar. Ett lån är alltid något som ska kunna avbetalas. Många är i en situation där man inte kan få ta eller höja ett lån hos någon av de traditionella bankerna.

Det har öppnat upp en djungel av aktörer av övriga långivare på marknaden. Om du själv skulle vara i denna sits att det är en annan långivare och aktör som är ditt bästa val så finns det som sagt saker att först tänka på.

-Jämför aktörer och se vart du kan få bästa villkor och bäst effektiv ränta.

-Skicka inte in flera ansökningar till flera olika aktörer samtidigt, detta kommer inte att öka dina chanser till att få låna pengar direkt utan snarare så försämrar det dina möjligheter.

-Låna enbart pengar om det ett absolut måste. Ett lån ska vara en lösning på en tillfällig, ofta akut situation. Du behöver kunna se att din ekonomi kommer att bli förbättrad längre fram.

Vi rekommenderar!

Är det lån hos en annan aktör än hos övriga traditionella banker som gäller för dig när du vill ansöka om att låna pengar så rekommenderar vi L´EASY.

Hos L´EASY kan du låna upp till 50.000 kr till en ränta mellan 9,9 % och 21,6 %. Du lånar även pengar direkt på dina enga villkor:

  • L´EASY bryr sig inte om vad du vill använda pengarna till.
  • De sätter in pengarna snabbt och smidigt på ditt konto.
  • Du ansöker online.
  • Du bestämmer själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp.

Du ansöker hos L´EASY via annonsen nedan.